Nadnárodný a vedúci poskytovateľ ekonomických informácií o spoločnostiach a podnikateľoch, skupina Bisnode, udelila spoločnosti JASE spol. s r. o. certifikát solventnosti.

Členstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré dlhodobo preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

Certifikát solventnosti BISNODE (pdf 363kB).