o nás

JASE, spol. s r.o. so sídlom na Látkach pôsobí v drevárskom priemysle od roku 2004. Hlavným predmetom podnikania je nákup drevnej hmoty za účelom jej ďalšieho predaja a v súčasnosti predstavuje cca 88 % z celkových tržieb. Ročný objem obchodovaného guľatého dreva firmy JASE je viac ako 45 tis. m3. Výkup drevnej hmoty prebieha na jednotlivých lokalitách (peň, odvozné miesto, naložený dopravný prostriedok) za vopred dohodnutú cenu a podľa dojednanej technickej špecifikácie.

Firma JASE drevnú hmotu nakupuje od viacerých dodávateľov. Väčšinou sú to odštepné závody, urbáre, alebo mestské lesy. Od vlastníkov alebo užívateľov lesa firma vykupuje drevo v poraste na lokalite „peň“, alebo na odvoznom mieste, poprípade na expedičných skladoch. Prístup ku každému klientovi je individuálny a cenu dreva stanovuje osobitne pre každú položku. V prípade záujmu o nákup drevnej hmoty sa zástupcovia firmy dohodnú na osobnom stretnutí, najlepšie priamo pri konkrétnej drevnej hmote v lese, na odvoznom mieste alebo expedičnom sklade. Po obhliadke drevnej hmoty, posúdení terénnych podmienok, odvoznej vzdialenosti a požiadaviek na činnosti súvisiace s ťažbou, približovaním, manipuláciou a odvozom dreva, firma klientovi poskytne cenovú ponuku na danú drevnú hmotu a na spôsob jej dopravy. Pri predaji dreva na „pni“ firma vie zabezpečiť ťažbu a približovanie dreva s možnosťou upratania zvyškov po ťažbe. Pri predaji dreva na odvoznom mieste alebo expedičnom sklade (drevo v celých dĺžkach, alebo len niektoré druhy sortimentov) si spravidla ťažbu a približovanie dreva zabezpečuje jeho predajca alebo majiteľ.

Firma vykupuje všetky druhy hospodárskych drevín a všetky sortimenty. Odberateľom môže byť ktokoľvek, kto má záujem o drevnú hmotu a má dobré ceny.

kontakt

  • spoločnosť:
  • adresa:
  • mobil:
  • e-mail:
  • JASE, spol. s r.o.
  • 985 45 Látky č. 150
  • +421 905 398 558
  • jase@dtnet.sk

produkty a služby